15 let oddílu stolního tenisu v Nových Bránicích

Výsledky jednotlivých ročníků
Výsledky vánočních turnajů
Zpět na úvodní stránku

 

Historie

r.1986.

V tomto roce bylo založeno družstvo stolního tenisu. Jejím technickým vedoucím byl zvolen br.ing.Zdeněk Forman. Družstvo se přihlásilo do okresní soutěže,kde obsadilo 6 místo z 8 družstev. V družstvu byly zaregistrováni tito hráči: ing. Forman Zdeněk, Drahoš Novosad, František Svoboda, Eleder Jan, Karel Schoř, Svatoslav Chalupa, Miroslav Forman a Zdeněk Forman.

 

r.1987.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 7 místě. V tomto roce byl pořádán vánoční turnaj o putovní pohár.Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů, prvním vítězem se stal Svatoslav Chalupa.

 

r.1988.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 6 místě. 2 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav Chalupa.

 

r.1989.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 7 místě. 3 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav Chalupa.

 

r.1990.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 5 místě. 4 ročník vánočního turnaje vyhrál Karel Schoř.

 

r.1991.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 3 místě. Z tohoto místa postoupilo ze základní soutěže do okresního přeboru 2 třídy. Na postupu se podíleli tito hráči: ing. Forman Zdeněk, Eleder Jan, Karel Schoř a Svatoslav Chalupa. 5 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav CHalupa.V tomto roce začali trénovat žáci pod vedením br. Miloše Ziglera.

 

r.1992.

Družstvo mužů se umístilo v okresním přeboru 2 třídy na 6 místě z 12 družstev. Po skončení soutěže a její reorganizaci sestoupilo posledních 6 družstev do základní soutěže, což postihlo i náš oddíl. 6 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav Chalupa.

 

r.1993.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 4 místě. V tomto roce bylo do soutěže přihlášeno čtyřčlenné družstvo žáků, pod vedením br. Jana Eledera st. Soutěž se hraje turnajovým způsobem, ve kterém se umístili v druhé polovině soutěžících z 50 startujících. Družstvo žáků reprezentovali:Květoslav Dvořák,Luděk Rýdlo,Petr Kozel a Jan Eleder. 7 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav Chalupa.

 

r.1994.

Družstvo mužů se umístilo v okresní soutěži na 5 místě. Družstvo žáků hrající turnajovým způsobem se svými výkony zařadilo mezi prvních 25 hráčů z 50 startujících z celého okresu. 8 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav Chalupa.

 

r.1995.

Oddíl stolního tenisu má 5 členné družstvo mužů a 3 členné družstvo žáků. Družstvo mužů hrající vsestavě ing. Zdeněk Forman, Jan Eleder, Karel Schoř, Svatoslav Chalupa a Petr Procházka(z Mor. Bránic, který byl v oddíle zaregistrován).V okresní soutěži z 10 skončilo na 2 místě. Družstvo žáků hraje okresní přebor turnajovým způsobem, kdy z 8 družstev se umístilo na 3 místě.V jednotlivcích se umístil na 7 místě Květoslav Dvořák, na 9 místě Luděk Rýdlo a na 10 místě Jan Eleder ze 40 žáků z okresu. 9 ročník vánočního turnaje vyhrál Svatoslav Chalupa.

 

r1996.

V oddílu stolního tenisu došlo ke změně ve vedení, kdy br.ing. Zdeňka Formana ve funkci předsedy oddílu vystřídal br.Jan Eleder. Bylo založeno druhé družstvo mužů B, které hraje základní okresní soutěž, za které nastupují bývalí žáci a to: Květoslav Dvořák, Kozel Petr, Rýdlo Luděk a Eleder Jan. Do družstva byl také zaregistrován Josef Kašparovský. Toto družstvo obsadilo v soutěži 9 místo z 10 družstev. Úspěšnost hráčů vyjádřené v procentech za celou soutěž. Květoslav Dvořák 57%, Josef Kašparovský 37%, Petr Kozel 30%, Jan Eleder 19% a Luděk Rýdlo 16% Družstvo mužů A postoupilo ze základní soutěže do okresního přeboru 2 třídy.Z 12 družstev se umístilo na 8 místě v tabulce. Úspěšnost jednotlivých hráčů: Svatoslav Chalupa 70%, Karel Schoř 46%, Petr Procházka 39%, Jan Eleder 29% a Zdeněk Forman 25%. 10 ročník vánočního turnaje vyhrál Petr Procházka, 2 byl Jan Eleder a 3 Svatoslav Chalupa.

 

r.1997.

V oddíle je zaregistrováno 11 hráčů.Družstvo mužů A, hrající okresní přebor 2 třídy, obsadilo v tabulce 6 místo z 12 družstev. Úspěšnost hráčů v soutěži,počet odehraných zápasů uveden v závorce. Svatoslav Chalupa 69% (18z.), Petr Procházka 59% (19 z.), Jan Eleder 54% (19 z.), Karel Schoř 50% (19 z.) a Zdeněk Forman 25% (3 z.). Družstvo mužů B skončilo v okresní soutěži na 8 místě z 10 družstev. Úspěšnost hráčů: Květoslav Dvořák 68% (14 z.), Petr Kozel 27% (16 z.), Luděk Rýdlo 20% (14 z.), Jan Eleder 17% (16 z.) a Josef Kašparovský 13% (4 z.). 11 ročníku vánočního turnaje se zúčastnilo 15 hráčů. Turnaj vyhrál Svatoslav Chalupa, 2 Karel Schoř a 3 Petr Procházka.

 

r.1998.

Oddíl má 2 družstva mužů, ve kterých je zaregistrováno 11 hráčů. Do družstva byl zaregistrován nový hráč Jiří Zittner z Bratčic, který nás přesvědčil svými výkony na vánočním turnaji 1997. Družstvo mužů A hrající okresní přebor 2 třídy se umístil v tabulce na 8 místě z 12 družstev. Úspěšnost hráčů: Svatoslav Chalupa 55% (10 z.), Jiří Zittner 45% (14 z.), Petr Procházka 41% (22 z.), Karel Schoř 40% (20 z.) a Jan Eleder 28% (20 z.). Družstvo mužů B hrající okresní soutěž se umístilo vtabulce na 3 místě z 11 družstev. Úspěšnost hráčů: Jiří Zittner 98% (11 z.), Květoslav Dvořák 90% (18 z.), Petr Kozel 52% (16 z.), Zdeněk Forman 42% (6 z.) a Jan Eleder 32% (18 z.). 12 ročníku vánočního turnaje se zúčastnilo 14 hráčů. Turnaj vyhrál Květoslav Dvořák, 2 Jiří Zittner a 3 Svatoslav Chalupa.

 

r.1999.

Oddíl má 2 družstva mužů,ve kterých je zaregistrováno 11 hráčů. Z oddílu se odhlásil Josef Kašparovský a byl zaregistrován nový hráč Jiří Svoboda z Moravských Bránic. Družstvo mužů A hrající okresní přebor 2 třídy se umístilo v tabulce na 8 místě z 12 družstev. Úspěšnost hráčů: Svatoslav Chalupa 60% (12 z.), Jiří Zittner 48% (20 z.), Karel Schoř 46% (17 z.), Petr Procházka 35% (17 z.) a Jan Eleder 33% (16 z.). Družstvo mužů B hrající okresní soutěž se umístili na 2 místě v tabulce ze 7 družstev. Úspěšnost hráčů: Jan Eleder st.96% (6z.), Květoslav Dvořák 89% (11 z.), Jiří Svoboda 50% (8 z.), Petr Kozel 40% (12 z.) a Jan Eleder ml.18% (11 z.). 13 ročníku vánočního turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. Turnaj vyhrál Jiří Zittner, 2 Svatoslav Chalupa a 3 Petr Procházka. První 4 hráči z A družstva nemohou nastoupit za družstvo B, ale hráči z B družstva mohou za družstvo A nastupovat. r.2000. Oddíl má 2 družstva mužů,ve kterých je zaregistrováno 11 hráčů. Z oddílu se odhlásil Luděk Rýdlo a nově zaregistrován byl Zdeněk Sobotka, který se nezúčastnil ani jednoho mistrovského utkání. Družstvo mužů A hrající okresní přebor 2 třídy se umístilo v tabulce na 8 místě z 12 družstev. Úspěšnost hráčů: Jiří Zittner 62% (19 z.), Petr Procházka 54% (19 z.), Karel Schoř 40% (17 z.), Jan Eleder 36% (18 z.) a Svatoslav Chalupa 41%, který odehrál jen 6 zápasů z 21 možných. Družstvo mužů B, hrající okresní soutěž se umístilo na 1 místě v tabulce ze 7 družstev, což by mělo zaručovat postup do vyšší soutěže OP 3 třídy. Úspěšnost hráčů: Jan Eeleder st. 89% (7 z.), Květoslav Dvořák 85% (12 z.), Petr Kozel 67% (12 z.), Jří Svoboda 61% (14 z.) a Jan Eleder ml.45% (10z.). 14 ročníku vánočního turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, který vyhrál Svatoslav Chalupa, 2 byl Petr Procházka a 3 Jiří Zittner.

 

Zpracoval technický vedoucí Jan Eleder

zpet.gif (1727 bytes)